Sayo nga Putok

Nag-aaso an tun-og sa pinit sa kaagahon. Sugad kapili sa natirok nga agiw
An kawad-an sa dalan tikang sa Cababto-an. Kada sugad gud sini nga oras

Nalarga si tatay Tipakadto sa munusipyo.

Katapos sa traynta minutos nga pagnilakaw, An kanya aabutan,
Barason nga tugdunan sa kada purtahan, Hugasan nga mga baso sa lababo, Mapanghak nga ihi-an,

Mga sirilhigon nga darag sa auditorium.

Siton nga aga,
Kadungan sa piktaw sak amay an
Karasikas sa kabanwaan nga tabok sa am balay. Sinunod an sayo nga putok
Pagliso ko
Ngan na-untad an am tabla nga salog.
Laksi nga binuhat si Nanay,
Dara-dara an ispat tipakadto sa purtahan.
Pagsuwaki sa agi-an,
Nakadto si Tatay,
Nahuyang sa lam-aw,
Adto sa kanya dughan an kanya kamot.
Dungan an tuga-ok sa kamanokan,
Tigda la nga kinula-og si Nanay.
Nagkagawas an hiripid.
Ginburuhat si Tatay tipakadto sa PD-Cab ni Man Asto. Nagsinil-ing ak sa nakimit nga purtahan.

Pag-araso sa kaabohan, Nagbagting an kampanaryo, Naribok a bug-os nga bungto.

Makapira na pagmingaw an mga ngiya-ngiya;
Hasta sa nasunog an kaputi-an,
Waray kahuhukad an gintago nga mga balota sa alkuba. Waray kauukad an mga tul-an
Nga ginlubong sa ginsemento nga grahe-an.
Dunot na an lawas
Nga maaram sa ngatanan.
Kudi samtang buhi ak

Please follow and like us:
0